Kroužky

ČERVENEC- SRPEN JSOU KROUŽKY ZASTAVENÉ, OD ZÁŘÍ - ŘÍJNA SE DĚTI MŮŽOU TĚŠIT NA NOVÉ HODINY, SAMOZŘEJMĚ PŘIZPŮSOBENÉ VĚKU DĚTÍ AKTUÁLNĚ NAVŠTĚVUJÍCÍCH MAŠINKU.


Výtvarka s Milčou - úterý 9.30 - 10.30


  • lektorka Milča Čermáková
  • seznámení s různými technikami a materiály od temper po šišky :-)
  • vždy individuálně přizpůsobené věku dítěte


Canisterapie s Dagym - úterý a čtvrtek 10.00 - 10.45 (po dohodě)
  • lektorka MUDr Martina Unzeitigová
  • navození psychické pohody, psychický i fyzický rozvoj, procvičování jemné i hrubé motoriky, koordinace, spolupráce v kolektivu, správná artikulace, výchova ke správnému vztahu ke zvířeti