Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD RODINNÉHO KLUBU MAŠINKA
 • Denní provoz RK Mašinka Po - Čt 6.30 - 17.00 , Pá 6.30 - 16.00
 • Do školky přijímáme děti od 12. měsíce (po domluvě možno i mladší)
 • Zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity
 • Předpokladem k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška, podepsání souhlasného formuláře s provozním řádem a potvrzení pediatra o řádném očkování
 • V klubu je možné individuální hlídání dětí jen po domluvě s odpovědnou vedoucí
Předávání, vyzvedávání dětí
 • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě od 6.30 do 8.30 hodin nebo dle dohody v jiném čase
 • Vychovatelky (tety) odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají
 • Vychovatelky (tety) jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaných zákonným zástupcem na základě písemného potvrzení, které vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí vychovatelka předat dítě jiné osobě, než zákonným zástupcům
 • Do klubu jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, silný dráždivý kašel, průjmy, zvracení, vši atd....)
 • RK Mašinka si vyhrazuje právo dítě zjevně nemocné odmítnout
 • Rodiče jsou povinni vždy při předávání i vyzvedávání dítěte oznámit vychovatelce jakékoliv změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování
 • Rodiče nesmí odvádět dítě z klubu bez vědomí vychovatelky!
 • V případě úrazu či onemocnění dítěte v průběhu dne vychovatelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době si dítě vyzvednout a dle závažnosti vyhledat lékařskou pomoc. Je to v zájmu dítěte a pro bezpečnost všech dětí našeho klubu
 • Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak učinili
 • Stane-li se úraz v klubu, zajistíme dle závažnosti ošetření dítěte. V každém případě tuto vzniklou skutečnost řešíme a to neprodleně s rodiči či zákon. zástupci. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba

Platba školného, omlouvání dětí, náhrazování za omluvené dny dny

 • Výše školného je určena dle platného ceníku (paušálů). Tyto paušály již není možné dále upravovat, "rozkládat" apod.
 • Školné zahrnuje svačiny, oběd a tekutiny v rozsahu dle zvoleného paušálu
 • Při zvoleném nižším paušálu umožňujeme vlastní rozvržení docházky a flexibilní změny dle potřeby.
 • Rodiče omlouvají děti vždy dopředu telefonicky nebo osobně. Nejpozději však do 9.00 v den omluvy.
 • Pozdější omluvy bereme jako neomluvené a tudíž bez možnosti náhrady
 • V případě, že dítě není řádně omluvené,rodiče hradí i oběd.
 • Řádně omluvené náhrady u pravidelně docházejících dětí řešíme převodem školného do dalšího měsíce.
 • Řádně omluvené náhrady u dětí docházející nižším paušálu je možné řešit náhradou v daném měsíci, eventuelně v měsící následujícím - ne však později.
 • Školné je třeba uhradit nejpozději do 7. dne v měsíci.
 • Školné je hrazeno bankovním převodem na účet číslo: 6190146349/0800
 • Rodič je povinen nás informovat o ukončení docházky dítěte v našem zařízení min. měsíc předem. Při ukončení docházky dříve nebude vráceno školkovné, a to ani za omluvené dny.

Co dát dítěti s sebou do klubu:


Mějte , prosím, na paměti, že děti se při hraní na zahradě ušpiní a přizpůsobte tomu oblečení! Dbejte na dostatek náhradního prádla, zejména v období odebírání plínek. Pokud možno označte VŠECHNO oblečení jménem, usnadníte tím případné dohledávání.

Nedoporučujeme dávat dítěti do klubu hračky, bonbóny, žvýkačky… za vlastní přinesené hračky nenese RK Mašinka odpovědnost.

- na hraní v klubu

 • bačkůrky - protiskluzová, pokud možno světlá podrážka, pevný kotník
 • tepláčky, sukýnka, punčocháče, zástěrka - dle zvyku
 • tričko, popřípadě lehká mikinka

- na hraní venku, na procházku - dle ročního období!
 • kalhoty, tepláky, boty na zahradu (holinky)
 • mikina, svetr, bunda
 • čepice, rukavice, šála
 • opalovací krém