Roční vzdělávací program

ZÁŘÍ: seznamování s kamarády a jejich jmény, znalost vlastního věku, nácvik samoobsluhy a denního režimu, chození ve dvojicích, pojmenování činností

ŘÍJEN: učení barev, vnímání barev v přírodě, nácvik poloh - vpředu, vzadu, vedle sebe, za sebou... roční období, dovednosti s míčem

LISTOPAD: seznamovaní s říkadly, rozpočítadly, procvičování paměti, pohybové dovednosti - přísunný krok stranou, pohybové vyjádření písničky, pojmenovávání předmětů, seznamování s podzimní přírodou

PROSINEC: procvičování smyslů - hmat, sluch, čich, slušné chování, vztahy v rodině, skoky a přeskoky, zimní radovánky a sporty, příprava na Advent a Vánoce

LEDEN: povídání o zvířátkách - stěhovaví ptáci, zazimování zvířátek a starání se o ně, zimní sporty, nácvik držení těla, rovnováha, poznávání okolí

ÚNOR: výtvarné činnosti, práce s nůžkami, správné držení tužky, nácvik jemné koordinace ruky, zapouštění barev, povídání o masopustu, tanečky

BŘEZEN: začátek jara, jarní kytičky, mláďata, nauka o lidském těle, samostatné oblékání, hod na cíl

DUBEN: příprava na Velikonoce, potrava zvířátek a jejich zvuky, povídání po počasí, druhy povolání, zdravé soutěžení, rytmika

KVĚTEN: dopravní prostředky a dopravní výchova, procházky po okolí a poznávání přírody

ČERVEN: příprava na prázdniny, letní sporty, cestování, správné rozdělování ovoce - zelenina