Režim dne

DEN V MAŠINCE:

6.30 - 8.30  : příchod do klubu, volná herna

8.30 - 9.15  : společný program - pohybové hry (přivítání, rozcvička,hry s písničkami) 

9.15 - 9.30  : svačina

9.30 - 10.15 : společný program - kreslení, modelování, vzdělávání dle tématu měsíce (roční období, barvy, zvířátka... apod.)
ve středu a ve čtvrtek kroužky výtvarka a pohybovky

10.15 - 11.30 : pobyt venku - zahrada, procházka

11.30 - 12.00 : oběd

12.00 - 14.15 : pohádka před spaním, odpočinek

14.15 - 14.45 : pozvolné probouzení a protahování

14.45 - 15.00 : svačina

15.00 - 17.00 : volná herna, odchod domů

Časy našeho denního režimu jsou přibližné a jsou přizpůsobovány dětem  - jejich věku i potřebám, stejně tak se program upravuje podle počasí.

Přihláška ke stažení zde